KVARGLÖMT

OBS!
Gäller ditt kvarglömda gods på bussar som du åkt med via
UL-trafiken eller skolskjuts i Uppland?
Då skall du kontakta UL:s hittegodsavdelning på telefonnummer
070-187 29 16. De finns på Keolis Fyrislund, Norra Depågatan 1 i Uppsala.
Vi transporterar hittegods till Keolis Fyrislund 1 gång i veckan och det är dit du skall vända dig och eftersöka ditt gods.
Klicka här för att läsa mer. 

Östgötatrafiken Norrköping
Telefon: 011-400 24 34
Telefontid: Vardag klockan 13:00 – 14:00

Enligt hittegodslagen är vi skyldiga att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. I den mån vi har möjlighet att spåra ägaren till godset kommer vi självfallet att göra det samt underrätta honom eller henne om var godset kan återfås. Om vi ej kan spåra ägaren eller att godset inte hämtas upp inom två veckor från datumet då godset upphittats, lämnas godset in till närmsta polisstationoch återfinns där.