KVARGLÖMT

OBS! Gäller ditt kvarglömda gods på bussar som du åkt med via UL-trafiken eller skolskjuts i Uppland? Då skall du kontakta UL:s hittegodsavdelning på telefonnummer 070-187 29 16. De finns på Nobina Fyrislund, Norra Depågatan 1 i Uppsala. Vi transporterar hittegods till Nobia Fyrislund en gång i veckan och det är dit du skall vända dig och eftersöka ditt gods. Läs mer här: https://www.ul.se/kundservice/hittat-och-glomt/

OBS! För att vi skall kunna kontakta dig är det viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter korrekt. Vänligen kontrollera dina uppgifter innan du skickar in formuläret.

Enligt hittegodslagen är vi skyldiga att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. I den mån vi har möjlighet att spåra ägaren till godset kommer vi självfallet att göra det samt underrätta honom eller henne om var godset kan återfås. Om vi ej kan spåra ägaren eller att godset inte hämtas upp inom två veckor från datumet då godset upphittats, lämnas godset in till närmsta polisstationoch återfinns där.

Res med oss!

I samarbete med vårt systerbolag Härjedalingen kan vi erbjuda expressbussar som dagligen trafikerar Stockholm till och från orter i Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen samt Jämtland. Härjedalingen arrangerar även resor till musik- och teaterupplevelser, sportevenemang och andra härliga äventyr inom och utom Sverige.