Vi värnar om vår miljö! 

I vår fordonspark ingår bussar för alla tillfällen och grupp storlekar och samtliga fordon uppfyller våra hårt ställda krav på komfort, miljö och säkerhet. När vi investerar i nya fordon så köper vi bästa miljöklass som finns tillgängligt för respektive bussmodell. Underhåll och service sker löpande då våra resenärers säkerhet är vår främsta prioritering.

Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan, därför mäter och följer vi löpande upp våra utsläpp. Vårt mål är att minska påverkan av miljön så långt det är möjligt och vi strävar efter att sänka förbrukningen av drivmedel på våra fordon genom information, utbildning och uppföljning tillpersonal. Alla våra bussförare utbildas löpande i sparsam körning.

Vi har gjort aktiva val för att minimera förbrukningen av fossil diesel och övergå till fossilfria transporter. Redan 2010 körde vi linjebussar i Jämtland på 100 % RME (Rapsmetylester), vilket är en biodiesel som tillverkas av bl.a. rapsolja och metanol. Tyvärr är det lite sämre vinteregenskaper och fungerar inte i Norrlands vinterklimat

Vi har på senare år gått över till HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) som är en fossilfri biodiesel som fungerar året runt. Basen i produkten är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp är upp till 90 % mot vanlig traditionell diesel, allt beroende på vilken typ av avfall och råvara som använtsvid tillverkningen.

Idag körs majoriteten av våra fordon på Neste MY Förnybar Diesel™ i Sverige.  En fossilfri premiumdiesel tillverkad av 100 % förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Vid produktionen används inte palmolja utan PFAD som är en restprodukt som uppstår i livsmedelsindustrins produktion av ätbar palmolja. PFAD bidrar inte till avskogning då det utgör 3-5 % av ett palmoljeraffinaderis totala produktionsvolym. Neste köper PFAD enbart från deleverantörer som är anslutna till hållbarhetscertificeringen RSPO, som Världsnaturfonden WWF tog initiativ till 2004. Man har även som första företag i världen satt upp målet att all PFAD ska vara 100 % spårbar hela vägen till palmoljeplantage år 2020.

Turistbussens klimatpåverkan

Neste My Förnybar Diesel™ uppfyllerstandarden EN15940. Godkänt drivmedel för bland annat dessa tillverkare:

Res med oss!

I samarbete med vårt systerbolag Härjedalingen kan vi erbjuda expressbussar som dagligen trafikerar Stockholm till och från orter i Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen samt Jämtland. Härjedalingen arrangerar även resor till musik- och teaterupplevelser, sportevenemangoch andra härliga äventyr inom och utom Sverige.