Mästargasell

Mohlins Bussar AB har utnämnts till MästarGasell 2019!

2019 är jubileumsår för Di Gasell och det firar de med att utse MästarGaseller - företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag. Av de drygt10 000 företag som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2000 är det endast omkring 1 400 som hör till den exklusiva krets som får kalla sig för MästarGaseller.

”Att Mohlins Bussar AB utsetts till MästarGasell 2019 är något vi är oerhört stolta över. Det är i tillväxtföretag arbetstillfällen skapas, därför känns denna utmärkelse extra betydelsefull. Det är tillsammans med vår fantastiska personal företaget utvecklas och gör detta möjligt.”

För att bli utsedd till Gasellföretag ska man uppfylla följande kriterier:
•En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
• Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
• Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
• Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
• Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• Sunda finanser.

Kriterier för att utses till MästarGasell:
Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag (se kriterierna ovan) minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag.
Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar.

Res med oss!

I samarbete med vårt systerbolag Härjedalingen kan vi erbjuda expressbussar som dagligen trafikerar Stockholm till och från orter i Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen samt Jämtland. Härjedalingen arrangerar även resor till musik- och teaterupplevelser, sportevenemang och andra härliga äventyr inom och utom Sverige.